LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2010 Martin Kukučín

Zberateľská minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SK_10E2.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#111 N#SKSb4
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 03.05.2010[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Peter Valach
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
dom v stráni
reverz: Portrét Martina Kukučína
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2010---25,00107,5  
2010---30,00109,3 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 30 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína boli v máji 2010 vydané do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom návrhu lícnej strany mince je Miroslav Ronai. Je na nej zobrazená štylizovaná kompozícia chorvátskej krajiny na ostrove Brač s autentickým „domom v stráni“ známym z rovnomenného literárneho diela Martina Kukučína. V ľavej časti kompozície je zobrazený strom olivovníka v spodnej časti doplnený listami a plodmi viniča. V pravej časti kompozície je zobrazená plachetnica. Vpravo od nej je štátny znak Slovenskej republiky. V strede mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“, pod ktorým je umiestnený názov štátu „SLOVENSKO“. Pod ním je letopočet „2010“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Miroslava Rónaia „MR“ sú umiestnené vľavo od viniča.

Autorom návrhu rubovej strany mince je Mgr. art. Peter Valach. Je na nej zobrazený portrét Martina Kukučína. Vpravo od neho je zobrazené mláďa kukučky, ktoré je symbolom jeho spisovateľského pseudonymu. Pod portrétom je faximile podpisu „Dr. Matej Bencúr“. Pri pravom okraji mince je v opise zľava doprava od horného okraja mince meno a priezvisko „MARTIN KUKUČÍN“ a vľavo od portrétu sú v opise zľava doprava letopočty jeho narodenia a úmrtia „1860 – 1928“. Pod faximile podpisu je umiestnená značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a vpravo od nej sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „– PROZAIK – DRAMATIK – PUBLICISTA“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 27.01.2016; 29.09.2017