LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 h 1939 Bratislavský hrad

Obehová minca, mosadzný desaťhaliernik
SR1_10h_1942.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#1 N#25 BJ#20
Zloženie: Cu 92% Zn 8%
Hmotnosť: 1,67 g
Priemer: 16 mm
Hrúbka: 1,1 mm
Hrana: hladká
Farba: medenočervená až bronzovohnedá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 20.11.1939 [1, 2, 3, 4]
do: 31.12.1951 v ČSR [5, 6]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Anton Hám, Andrej Peter
reverz: Anton Hám, Andrej Peter
Popis averz: Názov a znak SR, rok
reverz: Bratislavský hrad, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1939 2,6  5,2 10,4 - - 15 000
1942 2,6 10,4 20,8 - -  7 000

Mosadzné desaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1939. Do obehu sa dostali v novembri 1939.

Autormi mince sú Anton Hám a Andrej Peter.

Na lícnej strane je znak Slovenskej republiky. Pod znakom a po jeho stranách sú skrížené dve vavrínové vetvičky, každá so štyrmi listami. V opise do kruhu je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod znakom je rok razby. Pred a za rokom je bodka.

Na rubovej strane je pohľad ponad hladinu Dunaja na Bratislavský hrad a Dóm svätého Martina (korunovačný kostol Uhorska). Hladinu Dunaja prekrývajú číslice „10“ udávajúce hodnotu mince. V opise pri dolnom okraji je text „HALIEROV“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Tieto mosadzné desaťhalierniky platili aj v obnovenej ČSR [5] až do konca roku 1951.

V Slovenskej republike dočasne platili aj mosadzné desaťhalierniky razené v ČSR [7] .
Revidované 4.10.2012