LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 500 Kčs 1992 J. A. Komenský

Pamätná minca, strieborná; 400. výročie narodenia
CSFR_500K_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#158 N#189
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka:
Hrana: OMNES OMNIA OMNINO
Platnosť od: 24.03.1992 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Michal Vitanovský
reverz: Michal Vitanovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Postava J. A. Komenského
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1992 - - 45,5 78,- - 60 + 5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 18 344 + 1 653p

Pri príležitosti 400. výročia narodenia Jana Amosa Komenského bola koncom marca 1992 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 112/1992 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťstokorunák je akademický sochár Michal Vitanovský.

Na líci pamätného päťstokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je v neuzavrenom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je letopočet „1992“, pod štátnym znakom je označenie hodnoty „500 Kčs“.

Na rube päťstokorunáka je postava J. A. Komenského s knihou v pravej ruke. Ľavá ruka J. A. Komenského ukazuje na zvisle rozdelený fragment dobovej mapy tvoriaci pozadie, ktoré symbolicky znázorňuje otvorenú bránu do sveta. Pri ľavom okraji mince sú v opise letopočty „1592 - 1670“, pri pravom okraji mince je v opise meno „J. A. KOMENSKÝ“. Autorova značka, iniciály jeho mena „M“ a priezviska „V“ umiestnené nad sebou, je vľavo od postavy pod spodným okrajom fragmentu mapy.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je reliéfny nápis „OMNES OMNIA OMNINO“.

Vyrobených bolo 65 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 8 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 18 344 mincí v bežnej kvalite a 1 653 v špičkovej kvalite. [4]
Revidované 4.10.2012; 09.06.2013