LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1980 Petr Parléř

Pamätná minca, strieborná; 650. výročie narodenia
CSSR_100K8_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#100 N#141 BJ#108
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 17.03.1980 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Poprsie P. Parléřa, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1980 - 13,- 15,6 22,75 - 91 + 9 proof

Pri príležitosti 650. výročia narodenia staviteľa Petra Parléřa bola v marci 1980 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 13/1980 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätného stokorunáka je štylizované znázornenie gotickej klenby, v hornej časti ktorej je štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod štátnym znakom je v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätného strieborného stokorunáka je na pozadí štylizovanej gotickej klenby poprsie Petra Parléřa. Pod poprsím je meno „PETR PARLÉŘ“ a letopočty „1330-1980“. Autorova značka „H“ je umiestnená uprostred dole.

Na hrane pamätnej mince je opakujúci sa vlys vlnovky a bodky.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 9 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 20 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013