LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie úmrtia
SR2_200K30_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#75 N#MPSK_41
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1%)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,9 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „– TECHNIK – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.02.2004 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Šachový automat, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: W. Kempelen, Bratislava
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2004 - - 26,- 45,5 - 8 + 3,2p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 200. výročia úmrtia technika, konštruktéra, vynálezcu a priekopníka v oblasti fonetiky Wolfganga Kempelena bola koncom februára 2004 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 84/2004 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Miroslav Ronai.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený najznámejší Kempelenov vynález, šachový automat, doplnený v ľavej časti ilustráciami z jeho vedeckých prác. V pravej časti je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pri ľavom okraji je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Pod vyobrazením šachového automatu je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním letopočet razby „2004“.

Na rube dvestokorunáka je portrét Wolfganga Kempelena s dobovým vyobrazením Bratislavy pri jeho spodnom okraji. V pravej časti portrétu sú v dvoch riadkoch letopočty „1734“ a „1804“ označujúce rok jeho narodenia a rok jeho úmrtia. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v opise zľava doprava meno a priezvisko „WOLFGANG KEMPELEN“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod dobovým vyobrazením Bratislavy pri spodnom okraji mince.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „– TECHNIK – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA“.

Vyrobených bolo 8 tisíc mincí v bežnej kvalite a 3 200 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 18.06.2013