LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1996 Novodobé OH

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie
SR2_200K10_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#31 N#MPSK_14
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „V DUCHU ODKAZU PIERRA DE COUBERTINA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 28.05.1996 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Imrich Svitana
reverz: Imrich Svitana
Popis averz: Znak a názov štátu, emblém slovenského olympijského tímu
reverz: Atletická dráha, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996 - - 21,45 45,5 - 23 + 1,7p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 7 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách bola v januári 1996 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 154/1996 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Imrich Svitana.

Na líci pamätnej mince je názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince. Uprostred mincového poľa je zobrazený veľký emblém slovenského olympijského tímu, pod ktorým je letopočet razby „1996“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Imricha Svitanu „IS“ sú umiestnené pod letopočtom razby.

Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa zobrazená atletická dráha, v ktorej strede je umiestnená horná časť antického iónskeho stĺpa. Text „OLYMPIJSKÉ HRY“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince. Letopočty „1896“ a „1996“ označujúce rok usporiadania prvých novodobých olympijských hier a 100. výročie novodobých olympijských hier sú v opise pri hornom okraji mince vľavo a vpravo od hornej časti antického iónskeho stĺpa. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch pod zobrazením atletickej dráhy.

Na hrane pamätnej mince je nápis do hĺbky „V DUCHU ODKAZU PIERRA DE COUBERTINA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený troma bodkami.

Vyrobených bolo 23 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 700 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 7 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 16.06.2013