LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SR2_200K5_.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: KM#24 N#MPSK_8
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky „ZAKLADATEĽ VEDECKEJ SLAVISTIKY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 26.5.1995 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: P. J. Šafárik, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1995 - - 19,5 48,75 - 25 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 9 300 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3] ;

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 88/1995 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Patrik Kovačovský.

Na líci pamätnej mince je uprostred mincového poľa vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch tak, že prvé dve a posledné dve písmená názvu štátu v obidvoch riadkoch sú v predĺženom tvare a vytvárajú okolo štátneho znaku tvar štvorca. Letopočet razby „1995“ je umiestnený pri spodnom okraji mince pod názvom štátu.

Na rube pamätného dvestokorunáka je vyobrazený portrét Pavla Jozefa Šafárika (ďalej len „portrét“). Vľavo od portrétu sú zdola nahor v dvoch zvislých riadkoch umiestnené letopočty narodenia a úmrtia „1795–1861“ a meno „PAVOL“. Nad portrétom pri hornom okraji mince je umiestnené meno „JOZEF“ a priezvisko „ŠAFÁRIK“ je zhora nadol v zvislom riadku vpravo od portrétu. Mená a priezvisko sú navzájom spojené pravouhlo zalomenými čiarami, ktoré okolo portrétu vytvárajú náznak rámu. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je pod portrétom pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ a značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pod portrétom vpravo od označenia hodnoty dvestokorunáka.

Na hrane pamätnej mince je nápis do hĺbky „ZAKLADATEĽ VEDECKEJ SLAVISTIKY“. Medzi prvým a posledným slovom nápisu sú umiestnené tri značky znázorňujúce lýru.

Vyrobených bolo 25 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 9 300 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 16.06.2013