LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 1999 Akadémia výtvarných umení

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie založenia
CR_200K21_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM‡35 N#MPCZ22
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.09.1999[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Lukáš Rudolf
reverz: Lukáš Rudolf
Popis averz: Názov a znak štátu, 200 Kč
reverz: "Dvojbarevná fuga" od Františka Kupky.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999--- 20,001017,0  
1999---151,00 R 2,9 p
p - proof

Pri príležitosti 200. výročia založenia Akadémia výtvarných umení v Prahe bola v septembri 1999 vyhláškou Českej národnej banky č. 150/1999 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je Lukáš Rudolf.

Na líci dvestokorunáka je štylizovaný veľký štátny znak Českej republiky umiestnený do abstraktného obrazca nahrádzajúceho štít štátneho znaku. Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okrajoch dvestokorunáka. Označenie nominálnej hodnoty mince „200“ je umiestnené vľavo od štátneho znaku nad predĺženou linkou, ktorá oddeľuje hornú časť štátneho znaku od časti spodnej, skratka peňažnej jednotky „Kč“ je umiestnená pod touto linkou. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je nad opisom názvu štátu medzi písmenami „R“ a „E“.

Na rube dvestokorunáka je abstraktná výtvarná kompozícia inšpirovaná obrazom Františka Kupku Dvojfarebná fuga. Názov školy „AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ“ je v opise pri okrajoch dvestokorunáka. Opis v ľavej spodnej časti prerušujú letopočty „1799 - 1999“. Iniciála autorovho priezvisko „R“ je umiestnená v pravej hornej časti dvestokorunáka medzi výtvarnou kompozíciou a opisom.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 17 000 kusov v bežnej kvalite a 2 900 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 2 878 kusov v bežnej kvalite a 201 kusov v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 29.11.2013; 16.10.2016; 05.02.2020