LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 2002 Zdislava z Lemberka

Pamätná minca, strieborná; 750. výročie úmrtia
CR_200K34_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#55 N#MPCZ35
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 02.01.2002[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Michal Vitanovský
reverz: Michal Vitanovský
Popis averz: Znak a názov štátu, 200 Kč
reverz: Sv. Zdislava sa stará o chorého
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002--- 30,001013,0  
2002---200,00 R 3,6 p
p - proof

Pri príležitosti 750. výročie úmrtia sv. Zdislavy z Lemberka bola v januári 2002 vyhláškou Českej národnej banky č. 434/2001 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je akademický sochár Michal Vitanovský.

Na líci dvestokorunáka je umelecké zoskupenie štylizovaných heraldických zvierat z veľkého štátneho znaku Českej republiky, dvoch českých levov (hore a dole), moravskej orlica (vpravo) a sliezskej orlica (vľavo). Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri hornom okraji dvestokorunáka. Označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ je umiestnené pod umeleckou kompozíciou heraldických zvierat. Texty sú doplnené dvomi drobnými ornamentmi v tvare štylizovaného kríža, umiestnenými medzi opisom a označením nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky. Značka mincovne, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená vpravo od chvosta moravskej orlica.

Na rube dvestokorunáka je na pozadí štylizovaného srdca zloženého z ornamentov pripomínajúcich vitráže gotických okien vyobrazená sv. Zdislava starajúca sa o chorého. Pri spodnom okraji dvestokorunáka je neuzavretý opis „SV © ZDISLAVA Z LEMBERKA © 1252 © 2002“. Iniciálky autorovho mena „MV“, spojené do tvaru štylizovaného srdca, sú zakomponované do pozadia v hornej časti dvestokorunáka vľavo od postavy sv. Zdislavy.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 13 000 kusov v bežnej kvalite a 3 600 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 931 kusov v bežnej kvalite a 14 kusov v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 01.12.2013; 08.11.2016; 05.02.2020