LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 1 Kčs 1946 Žena so snopom

Obehová minca, mediniklový korunák
CSR2_1K_1946.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#19 N#40 BJ#35
Zloženie: Cu 80% Ni 20% (čistota ±1%)
Hmotnosť: 4,5 g (±2%)
Priemer: 21 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovanie
Farba: striebrožltá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.04.1946 [1]
do: 30.05.1953 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Žena so snopom a kosákom, nominál
Prvá povojnová čsl. minca
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1946 0,33 0,65 1,3 - - 88 000
1947 3,25 4,88 8,45 - - 12 000

Mediniklové korunáky začala mincovňa v Kremnici raziť vo februári 1946  [2] . Do obehu sa dostali v máji 1946 [1] . Bola to prvá minca daná do obehu v povojnovom Československu.

Autorom návrhu oboch strán mince je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z 1-korunáka razeného v ČSR.

Na lícnej strane mince je malý štátny znak republiky Československej. V opise po obvode mincového poľa je nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jednom riadku s dvomi šesťcípimi hviezdičkami, medzi ktorými je rok razby nachádzajúci sa pod štátnym znakom.

Na rubovej strane mince je obraz ženy kľačiacej na pravom kolene. V ľavej ruke, opretej predlaktím o ľavé koleno, drží kosák a pridržiava ňou snop klasov. Chrbtom pravej ruky si stiera pot z čela. Vľavo od ženy je číslica "1" označujúca nominálnu hodnotu mince. Pod jednotkou je malá lipová ratolesť. Pod obrazom je meno autora návrhu mince "O.ŠPANIEL".

Hrana mince je vrúbkovaná. Po obidvoch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo 100 mil. kusov. V obehu boli viac ako 7 rokov. V r. 1950 sa začali namiesto mediniklových raziť hliníkové korunáky. Ich platnosť sa skončila menovou reformou v r. 1953 [3] .
Revidované 4.10.2012