LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1997 Banská Štiavnica

Pamätná minca, strieborná; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_200K16_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#38 N#MPSK_18
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: do hĺbky „WORLD HERITAGE“ a „PATRIMOINE MONDIAL“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 10.4.1997 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, stroj
reverz: Mariánsky stĺp, Kalvária
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1997 - - 19,5 48,75 - 16,5 + 1,7p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 1 900 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola v apríli 1997 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 101/1997 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia.

Autorom návrhu na pamätný strieborný dvestokorunák je Milan Virčík.

Na líci dvestokorunáka je v pravej hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „200 Sk“. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazená technická pamiatka – vodoťažný vahadlový stroj (ďalej len „stroj“). Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený pod vyobrazením stroja a označením hodnoty dvestokorunáka. V ďalšom riadku je uprostred uvedený letopočet razby „1997“ a pod ním vpravo štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube dvestokorunáka sú vyobrazené architektonické dominanty historickej mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Pri pravom okraji mince je vyobrazený mariánsky stĺp, uprostred komplex barokových stavieb Kalvárie (ďalej len „Kalvária“) a v ľavej časti kostol Nanebovzatia Panny Márie. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je umiestnený v troch riadkoch nad Kalváriou. Názov mesta „BANSKÁ ŠTIAVNICA“ je umiestnený pod Kalváriou v dvoch riadkoch. Erb mesta je umiestnený pod kostolom Nanebovzatia Panny Márie.

Na hrane mince sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.

Vyrobených bolo 16 500 mincí v bežnej kvalite a 1 700 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 1 900 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013