LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1972 J. V. Myslbek

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie úmrtia
CSSR_50K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#77 N#125 BJ#92
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: J. V. MYSLBEK * 1922 - 1972 *
Platnosť od: 26.04.1972 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Andrej Peter
reverz: Ladislav Pícha
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil J. V. Myslbeka, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1972 - 5.53 9,75 26,- - 45 + 5 proof

K 50. výročiu úmrtia českého sochára Josefa Václava Myslbeka bola v apríli 1972 vyhláškou ministra financií č. 20/1972 vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Lícnu stranu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka navrhol akademický sochár Andrej Peter. Je na nej štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole. Autorova značka „A•P“ je umiestnená dole pod označením hodnoty vľavo vedľa vetvičky lipy.

Autorom druhej strany pamätnej mince je akademický sochár docent Ladislav Pícha. Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je ľavý profil Josefa Václava Myslbeka. Jeho meno „J. V. Myslbek“ je umiestnené v opise pri ľavom okraji, letopočty „1922 • 1972“ tak isto v opise pri pravom okraji. Autorova značka „P“ je umiestnená pod portrétom dole.

Na hrane mince je plastický nápis „ J. V. Myslbek * 1922-1972 * “.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 28 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 24.05.2013