LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 10 h 1922 Karlov most

Obehová minca, mosadzný desaťhaliernik
CSR1_10h_1928_1.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#3 N#3 BJ#3
Zloženie: Cu 92% Zn 8%
Hmotnosť: 2 g
Priemer: 18 mm
Hrúbka: 1,1 mm
Hrana: hladká
Farba: medenočervená až bronzovohnedá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.02.1923 [3]
do: 31.01.1940 v SR [5]
30.09.1941 v Prot. ČaM [10] 31.12.1947 v ČSR [7]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Karlov most, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1922 0,5  2,2  7,1 - -  6 000
1923 0,4  1,9  5,7 - - 24 000
1924 0,5  2,9  8,6 - -  5 320
1925 0,4  1,9  7,3 - - 24 680
1926 0,4  1,9  7,3 - - 10 000
1927 0,4  1,9  7,3 - - 10 000
1928 0,4  1,9  6,6 - - 14 290
1929 2,8 14,- 35,- - -  5 710
1930 0,5  2,1  7,5 - -  6 980
1931 0,5  2,1  7,5 - -  6 740
1932 0,4  1,9  7,1 - - 11 280
1933 3,7 16,- 38,- - -  4 190
1934 0,4  1,9  6,4 - - 13 200
1935 3,7 16,- 38,- - -  3 420
1936 0,4  1,9  7,1 - - 8 560
1937 0,4  1,9  5,7 - - 20 200
1938 0,4  1,9  5,7 - - 21 400
Vzácne sú r. 1929, 1933, 1935.

Mosadzné desaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v r. 1922. Do obehu sa dostali vo februári 1923, ako štvrtá zo sústavy drobných mincí, ktorá bola vybudovaná na základe zákonov č. 94/1921 Zb. (20 h, 50 h, 1 Kč) a č. 195/1922 Zb. (10 h, 5 h, 2 h).

Autorom návrhu oboch strán desaťhaliernika je Otakar Španiel.

Na lícnej strane mince je malý znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok výroby. Pred a za rokom je štvorcípa hviezda. V opise do kruhu je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Text sa začína vľavo a končí vpravo od roku výroby.

Na rubovej strane mince je Karlov most v Prahe. Zobrazené sú tri mostné piliere, na každom je socha. Pod prostredným pilierom mosta sú vlny Vltavy prekryté kruhom, v ktorom sú číslice „10“ udávajúce nominálnu hodnotu mince. Značka autora (písmeno „S“ v kruhu a mäkčeň nad kruhom) je na moste, medzi pravým pilierom a obrubou mince.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Nikto, ani štátne a iné verejné pokladnice, nebol povinný prijať viac desaťhaliernikov než za 10 Kč. V r. 1932 začali štátne a iné verejné pokladnice prijímať desaťhalierniky bez obmedzenia na množstvo.

Mosadzné desaťhalierniky boli razené každý rok od 1922 do 1938. Vyrobených bolo takmer 196 mil. desaťhaliernikov. V obehu boli takmer 25 rokov.

Tieto mosadzné desaťhalierniky dočasne platili aj po zániku ČSR v marci 1939 :

 • v Slovenskej republike do konca januára 1940 [5],
 • v Protektoráte Čechy a Morava; v rokoch 1939 a 1940 ich do protektorátu mincovňa v Kremnici dodala takmer 11 mil. ks [8, 9] ,
 • v obnovenej ČSR až do 31.12.1947 [6, 7].

Po vzniku ČSR dočasne platili aj rakúsko-uhorské (niklové a mosadzné) desaťhalierniky, ktoré stratili platnosť 5.12.1924.
Existujú sporné údaje o dátume, dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava a o hmotnosti mince.


Referencie
 1. Zákon č. 195/1922 Sb. o ražbě dalších drobných mincí.
 2. CHLAPOVIČ, G. Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921-1992. Nitra: Nadácia Antona Točíka, 2000, 11 s. ISBN 80-901159-5-0.
 3. Vládní nařízení č. 30/1923 Sb. o vydání desetníků měny československé.
 4. Vyhláška BÚMF č. 31/1923 Sb. o vydání desetníků měny československé.
 5. PECNÍK, M. Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. – 15. apríla 2005. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB, 2005, s. 64-73.
 6. Vyhláška m. f. č. 24/1945 Sb. o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
 7. Vyhláška m. f. č. 199/1947 Sb. o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny.
 8. PANOC, L. Slovenská korunová mena rokov 1939 - 1945. In: Humenský Numizmatik, SNS Humenné 2., 2009.
 9. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981.
 10. Vyhláška m. f. č. 267/1941 Sb. o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun.


Revidované 6.10.2012; 9.12.2012; 27.4.2013; 2.7.2014