LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
SR2_200K11_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM 32; Novotný MPSK 13
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: do hĺbky „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 14.6.1996 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Nominál, znak a názov štátu, rok
reverz: J. C. Hronský, slnko
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996 - - 19,5 42,25 - 20,5 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 7 750 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského bola v júni 1996 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 165/1996 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Patrik Kovačovský.

Na líci pamätného dvestokorunáka je uprostred mincového poľa v obdĺžniku umiestnené veľké číslo „200“ označujúce hodnotu dvestokorunáka. V tretej číslici čísla „200“ je zobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch, a to tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je nad a slovo „REPUBLIKA“ pod obdĺžnikom. Skratka názvu peňažnej jednotky Slovenskej republiky „Sk“ je pri pravej strane a letopočet razby „1996“ je zdola nahor pri ľavej strane obdĺžnika.

Na rube pamätnej mince je uprostred mincového poľa v ľavej polovici obdĺžnika zobrazený fragment portrétu Jozefa Cígera Hronského a v pravej polovici obdĺžnika štylizované slnko. Nad obdĺžnikom je meno a priezvisko „JOZEF CÍGER“ a pod ním priezvisko „HRONSKÝ“. Letopočet „1896“ označujúci rok narodenia je zdola nahor pri ľavej strane a letopočet „1960“ označujúci rok úmrtia je zhora nadol pri pravej strane obdĺžnika. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ sú pri spodnom okraji mince.

Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený citát z prejavu Jozefa Cígera Hronského „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“. Začiatok a koniec citátu je oddelený štylizovaným slnkom.

Vyrobených bolo 20 500 mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 7 750 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013