LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 100 eur 2012 Karol III.

Zberateľská minca, zlatá; 300. výročie korunovácie
SK_100E2.jpg
Foto: Mincovňa Kremnica
Katal.číslo: KM#125 N#SKSbZ3
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 10.12.2012[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Názov a znak štátu, rok,
nominál, dominanty Bratislavy
reverz: portrét kráľa Karola III.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2012---430,00R5,2 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 7 000 ks.


Pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave v decembri 2012 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na lícnej strane zberateľskej euromince sú zobrazené architektonické dominanty Bratislavy súvisiace s korunovačným aktom – Viedenská brána Bratislavského hradu, veža Dómu svätého Martina a veža Starej radnice, ktoré sú doplnené výjavom z korunovačného sprievodu. V spodnej časti mincového poľa je pri ľavom okraji mince štátny znak Slovenskej republiky. V hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. Pri pravom okraji mince je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“, pod ktorým je umiestnený letopočet „2012“. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „KL“) sú umiestnené pri pravom okraji mince.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený portrét kráľa Karola III., ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený uhorskou kráľovskou korunou a dobovým zobrazením Bratislavského hradu. Pri ľavom okraji mince je v hornej časti v opise zľava doprava text „KORUNOVÁCIA KAROLA III.“ a v spodnej časti text „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1712“.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 02.02.2016; 26.09.2017