LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 000 Sk 2004 Vstup do EU

Pamätná minca, bimetalová;
SR2_10000K2_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#79 N#ZSK_10
Zloženie: Au 99,9%; Pd 99,9%
Hmotnosť: 24,8828 g (+0,74 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm) (opísaný priemer)
Hrúbka: 2,0 mm (±0,25 mm)
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: päťuholník
Platnosť od: 01.05.2004 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Ján Černaj
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Mapa Európy
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2004 - - - 1105,- - 7,2p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 219/2004 Z. z. vydaná pamätná bimetalová minca v hodnote 10 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 3.5.2004[3] za cenu 13 500 Sk (448,12 €).

Desaťtisíckorunák má tvar päťuholníka so zaoblenými hladkými hranami a zaoblenými vrcholmi. Je z paládiovej päťuholníkovej platničky s rýdzosťou 999; do stredu tejto platničky je vložená okrúhla zlatá platnička s rýdzosťou 999. Hmotnosť desaťtisíckorunáka je 24,8828 g, opísaný priemer cez vrcholy je 40,0 mm a hrúbka 2,0 mm. Hmotnosť paládiovej platničky je 12,4414 g a zlatej platničky 12,4414 g. Priemer zlatej platničky je 23,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov mince je 1,0 mm, polomer zaoblenia hrán je 40,1 mm a vzdialenosť vrcholu od stredu protiľahlej strany je 38,1 mm. Pri razbe desaťtisíckorunáka je povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti 0,074 g, v hmotnosti paládiovej platničky 0,037 g a v hmotnosti zlatej platničky 0,037 g. Povolená horná a dolná odchýlka v opísanom priemere je 0,1 mm, v hrúbke 0,25 mm a vo vzdialenosti medzi vrcholmi a stredmi protiľahlých strán 0,1 mm.

Autorom návrhu lícnej strany mince je Štefan Novotný.

Na líci desaťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je na okrúhlej zlatej platničke vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený v kruhu zostavenom z dvanástich hviezdičiek, symbolu Európskej únie. Letopočet razby „2004“ je pod štátnym znakom Slovenskej republiky. Na rozhraní dvoch kovov, zlata a paládia, je znázornený ďalší kruh vytvorený desiatimi hviezdičkami symbolizujúcimi pristupujúce krajiny. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince a označenie nominálnej hodnoty desaťtisíckorunáka „10000 Sk“ je v opise pri spodnom okraji mince. Štylizovaná iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany desaťtisíckorunáka Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú v dolnej časti mince vpravo. Na pozadí textu, označenia nominálnej hodnoty desaťtisíckorunáka a hviezdičiek sú vyobrazené oblúkovité čiary, ktorých prelínanie sa hviezdičkami vyjadruje pohyb v zjednocujúcej sa Európe.

Autorom návrhu rubovej strany mince je Ján Černaj.

Na rube desaťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je na okrúhlej zlatej platničke vyobrazená mapa Európy s dátumom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie „1.5.2004“. Mapa je obklopená dvanástimi hviezdičkami usporiadanými do kruhu, symbolom Európskej únie. Na vonkajšej paládiovej platničke je v opise zdola nahor text „ VSTUP SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany desaťtisíckorunáka Jána Černaja „JČ“ sú pri spodnom okraji mince.

Hrana desaťtisíckorunáka je hladká.

Vyrobených bolo 7 200 mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 24.06.2013