LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2003 M. R. Štefánik, bankovka

Pamätná minca, bimetalová; 10. výročie zriadenia NBS
images/coins/SR2_5000K_b.png
Katal.číslo: KM#73 N#ZSK_9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 47,614 g (+0,952 g)
Priemer: 63,8x33,4 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: obdĺžnik
Platnosť od: 10.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: M. R. Štefánik
reverz: Mohyla na Bradle
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. vydaná do obehu pamätná strieborná minca s motívom bankovky v nominálnej hodnote 5 000 Sk. Súčasne boli do obehu vydané pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk a 1000 Sk. Pamätné mince boli vydané ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely. Národná banka Slovenska začala súbor mincí predávať 19.12.2003[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Pamätná jednostranne bimetalová minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 5 000 Sk je z platničky zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi, do ktorej sú na lícnej strane vložené dve platničky zo zlata s rýdzosťou 999. Hmotnosť päťtisíckorunáka je 47,614 g, hmotnosť striebornej platničky je 46,65 g, zlatej platničky s aplikáciou KINEGRAM 0,594 g a druhej zlatej platničky 0,370 g. Dĺžka päťtisíckorunáka je 63,8 mm a šírka 33,4 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti 0,952 g, v hmotnosti striebornej platničky 0,93 g, v hmotnosti zlatej platničky s aplikáciou kinegramu 0,012 g, v hmotnosti druhej zlatej platničky 0,01 g a v obsahu striebra 1 %.

Autorom návrhu bankovky je akademický maliar Jozef Bubák.

Autorom reliéfneho prepisu lícnej strany bankovky je Štefan Novotný.

Na líci päťtisíckorunáka v pravej časti mincového poľa na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika. Pri spodnom okraji, vľavo od portrétu Milana Rastislava Štefánika, sú v troch riadkoch umiestnené mená a priezvisko osobnosti zobrazenej na minci „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“. Vľavo hore od portrétu Milana Rastislava Štefánika je veľké číslo „5000“ označujúce nominálnu hodnotu päťtisíckorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „PÄŤTISÍC SLOVENSKÝCH KORÚN“. Vľavo od portrétu Milana Rastislava Štefánika v strede vloženej zlatej platničky je vyobrazené slnko s lúčmi a v hornej časti kométa. Nad ňou je vložená zlatá platnička v tvare polmesiaca s kinegramom. Kinegram je tvorený jemnými linkami rôznej hĺbky a tvaru. Pri zmene uhla dopadajúceho svetla sa kinegram postupne mení a vytvára efekt pohybujúceho sa obrazu. Otáčaním kinegramu okolo zvislej osi zľava doprava sa v jeho pravom dolnom rohu objaví malé písmeno „k“, ktoré postupne smerom do stredu kinegramu narastá a uprostred neho vytvorí s písmenom „S“ skratku názvu slovenskej koruny „Sk“. Pri ďalšom otáčaní kinegramu sa písmeno „S“ zmení na polmesiac, ktorý postupne vytvorí na tmavom pozadí jasne svietiaci plný kotúč mesiaca v splne. Pri otáčaní kinegramu okolo vodorovnej osi sa v jeho ľavej časti objavuje zdola nahor číslo „5000“, ktoré je oproti pozadiu kontrastné a mení sa zo svetlého v tmavom poli na tmavé vo svetlom poli a naopak. Na pozadí kinegramu sú štyri sústredené postupne sa zväčšujúce kruhy, v ktorých v dvoch neúplných je text „NBS“ označujúci skratku názvu Národnej banky Slovenska. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „5000“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Milana Rastislava Štefánika je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „5000“. Vľavo hore sú v rámčeku písmená „Sk“ a pri spodnom okraji mince je vyobrazený štylizovaný obraz slnka s lúčmi. Pri ľavom okraji päťtisíckorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

Autorkou reliéfneho prepisu rubovej strany bankovky je Mária Poldaufová.

Na rube päťtisíckorunáka v ľavej časti mincového poľa na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je zobrazená Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo, ktorou sa prelína vyobrazenie súhvezdia Veľkej medvedice a v pravej časti kvety ponikleca veľkokvetého. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „5000“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „5000“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Pri hornom okraji sú v rámčeku zrkadlovo obrátené písmená „Sk“, pod ktorými sú v smere zhora nadol faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

Hrany päťtisíckorunáka sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof, len pre sady mincí.
Revidované 4.10.2012; 25.06.2013