LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

100 euro SK 2010 - zlato - Drevené chrámy

Svetové kultúrne dedičstvo
SK 100E.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#113
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.12.2010 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Kliment Mitura
reverz: Kliment Mitura
Popis averz: tri drevené chrámy
reverz: neskorobarokový oltár
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2010 - - - 390,00 10 6,64 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 7 000 ks.


V decembri 2010 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je PhDr. Kliment Mitura.

Na lícnej strane mince sú v kompozícii zobrazené tri drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. V ľavej časti mincového poľa je Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, vpravo od neho zvonica z areálu kostola v Hronseku a Chrám sv. Mikuláša v Bodružali. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2010“ je umiestnený pod kompozíciou v spodnej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený neskorobarokový hlavný oltár z Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne. Pod oltárom je v dvoch riadkoch umiestnené označenie nominálnej hodnoty mince „100 EURO“. V opise zľava doprava od horného okraja mince smerom nadol je umiestnený nápis „SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO • DREVENÉ CHRÁMY“. Značka mincovne v Kremnici, „MK“ medzi dvoma razidlami, je umiestnená vľavo od oltára a značka autora, štylizované iniciálky mena a priezviska autora „KM“, sú umiestnené vpravo od neho.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 29.01.2016