LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 50 h 1996 Devín

Obehová minca, pomedený oceľový päťdesiathaliernik
SR2_50h1_2004.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#35 N#SK_3
Zloženie: CuFe
Hmotnosť: 2,8 g (±0,084 g)
Priemer: 18,75 mm (-0.2 mm)
Hrúbka: 1,60 mm (±0,1 mm)
Hrana: striedavo hladká/vrúbkovaná
Platnosť od: 30.4.1996 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok razby
reverz: Devín, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996 - - 0,78 - - 39 640 + 15s   
1997 - - 1,95 - - 12s   
1998 - - 0,78 - - 15 000 + 12s   
1999 - - 1,95 - - 11,5s 
2000 - - 0,78 - - 20 212 + 18,4sp
2001 - - 0,78 3,25 - 10 400 + 12,5s 
2002 - - 0,78 1,95 - 11 000 + 16,1s 
2003 - - 0,78 - - 11 000 + 17s   
2004 - - 0,78 1,95 - 16 500 + 39sp  
2005 - - 0,78 - - 17 000 + 26s   
2006 - - 0,78 1,95 - 22 050 + 17,5sp
2007 - - 0,78 - - 44 000 + 18s   
2008 - - 0,78 1,95 - 32,8sp
s - len v sade
p - z toho v špičkovej kvalite (proof) 2,9 v roku 2000,
     2 v rokoch 2004 a 2006, 4 v roku 2008

Koncom apríla 1996 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 112/1996 Z. z. vydaná do obehu pomedená oceľová minca 50 halierov vzor 1996. Minca je z nízkouhlíkovej ocele, vonkajšie opláštenie mince z čistej medi je na ploche mince v hrúbke 0,024 mm a tvorí 5% z celkovej hmotnosti mince [1]. Meď je nanášaná galvanicky [3].

Autorom návrhu na obehovú mincu je Drahomír Zobek.

Na lícnej strane mince je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je rok razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.

Na rube päťdesiathaliernika v pravej polovici mincového poľa je zobrazená renesančná polygonálna veža s cimburím hradu Devín na hradnom brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja. Na hradnom brale v pravej dolnej časti nad vodnou hladinou je iniciálka priezviska autora návrhu päťdesiathaliernika „Z“. Uprostred ľavej polovice mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „50 h“.

Hrana pomedeného oceľového päťdesiathaliernika je striedavo hladká a vrúbkovaná; vrúbky neprevyšujú hladké plôšky hrany.

Bolo vyrazených viac akor 207 miliónov mincí v bežnej kvalite a viac ako 35 tisíc v špičkovej kvalite. V obehu boli viac ako 12,5 roka. Hliníkové 50 h vzor 1993 stratili platnosť naraz s novšími pomedenými oceľovými 50 h vzor 1996.
Revidované 8.11.2012; 10.06.2013