LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1984 Matej Bel

Pamätná minca, strieborná; 300. výročie narodenia
CSSR_100K19_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#113 N#154
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 28.02.1984 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Postava M. Bela, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1984 - - - - - 57 + 3 proof

K 300. výročiu narodenia Mateja Bela bola koncom februára 1984 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 16/1984 Zb. vydaná strieborná pamätná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je národný umelec Ján Kulich.

Na líci pamätnej mince je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube stokorunáka je postava Mateja Bela sediaceho v dobovom kresle. Jeho meno „MATEJ BEL“ je uvedené v opise vľavo, letopočty „1684, 1984“ v dvoch riadkoch vpravo. Autorova značka „JK“ je umiestnená pod portrétom uprostred dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 16 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013