LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1993 Muzeálna slovenská spoločnosť

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie založenia
CSFR_100K7_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#163 N#194
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.12.1992 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Ľudová výšivka, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 10,4 28,6 - 70 + 3p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 34 140 + 1 813p

Pri príležitosti 100. výročia založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti bola koncom decembra 1992 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 470/1992 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorkou návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková.

Na líci pamätného stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je umiestnený v troch riadkoch pod štátnym znakom. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je uvedené v dvoch riadkoch pod názvom štátu. Nuly v označení hodnoty sú tvorené špirálou. Líce stokorunáka dopĺňajú dva drobné dekory ľudovej slovenskej výšivky, ktoré sú symetricky umiestnené po stranách tretieho a štvrtého poľa štítu štátneho znaku.

Na rube pamätnej mince je zobrazený kruhový motív ľudovej slovenskej výšivky, ktorý je pri spodnom okraji čiastočne prekrytý nápisom „MUZEÁLNA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 1893-1993“ umiestneným v troch riadkoch v dolnej polovici mince. Pod nápisom je vyobrazenie šperku byzantského typu nájdeného na území Slovenska. Autorkina značka „JTS“ je umiestnená pri spodnom okraji mince vpravo pod dvojitou špirálovou ozdobou šperku.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 73 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli menej ako 8 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 34 140 mincí v bežnej kvalite a 1 813 v špičkovej kvalite. [4]
Revidované 4.10.2012; 09.06.2013