LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1985 Martin Kukučín

Pamätná minca, strieborná; 125. výročie narodenia
CSSR_100K23_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#118 N#159
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.02.1985 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét M. Kukučína, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1985 - - 15,6 26,- - 62 + 3 proof

K 125. výročiu narodenia slovenského spisovateľa Martina Kukučína bola vo februári 1985 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 3/1985 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je národný umelec Ján Kulich.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Uprostred dole je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je portrét Martina Kukučína a za ním pero ako symbol spisovateľa. Meno „MARTIN KUKUČÍN“ je v neuzavrenom opise dole, vľavo uprostred sú v dvoch riadkoch letopočty „1860“ a „1985“. Autorova značka „J.K“ je pod letopočtami.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 65 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 15 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013