LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 2009 Keplerove zákony

Pamätná minca, strieborná; 400. výročie
CR_200K70_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#109 N#MPCZ71
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 21.10.2009[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Vojtěch Dostál
reverz: Vojtěch Dostál
Popis averz: Dráha Marsu, názov štátu, 200 Kč
reverz: Portrét Johanna Keplera
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2009---21,001010,7  
2009---25,001020,7 p
p - proof

K 400. výročiu formulovania Keplerových zákonov pohybu planét bola v októbri 2009 vyhláškou Českej národnej banky č. 360/2009 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je Vojtěch Dostál, DiS.

Na líci dvestokorunáka je nákres dráhy planéty Mars pochádzajúci z knihy Johanna Keplera „Astronomia nova“. Pri ľavom hornom a pravom okraji dvestokorunáka je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ je pri spodnom okraji dvestokorunáka. Medzi názvom štátu a označením nominálnej hodnoty mince je značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, a logo projektu Európa, v rámci ktorého dvestokorunák vychádza. Logo projektu Európa má podobu hviezdy umiestnenej v symbole „€“.

Na rube dvestokorunáka je portrét Johanna Keplera na pozadí nákresu zákona plôch. Pri pravom okraji dvestokorunáka je opis „KEPLEROVY ZÁKONY POHYBU PLANET“, ktorý je za slovom „ZÁKONY“ prerušený nákresom zákona plôch. Pri ľavom spodnom okraji dvestokorunáka sú letopočty „1609 - 2009“, ktoré číslami „09“ z letopočtu „2009“ čiastočne zasahujú do fúzov portrétu. Značka autora tvorená obráteným písmenom „D“ je pri ľavom okraji dvestokorunáka vedľa portrétu Johanna Keplera.

Hrana mince v bežnej kvalite je vrúbkovaná, minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 10 700 kusov v bežnej kvalite a 20 700 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[2] bolo 314 kusov v bežnej kvalite a 648 kusov v kvalite proof.
Revidované 04.10.2012; 19.10.2016; 11.02.2020