LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 1999 TANAP

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie vyhlásenia
SR2_500K3_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#47 N#MPSK_26
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 11.11.1998 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Kamzík s mláďaťom, plesnivec, znak a názov štátu, rok
reverz: Vysoké Tatry, horcokvet, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 - - 58,5 325,- - 12 + 1,4p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny a 50. výročia vyhlásenia Tatranského národného parku bola v novembri 1998 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 338/1998 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park.

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci päťstokorunáka je v hornej časti prírodnej scenérie vyobrazený kamzík vrchovský tatranský s mláďaťom a pod ním vpravo sú vyobrazené kvety plesnivca alpínskeho. V dolnej časti mince vľavo je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a uprostred v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1999“ je pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky autora návrhu päťstokorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri pravom okraji mince pod kvetmi plesnivca alpínskeho.

Na rube päťstokorunáka v hornej polovici mincového poľa je vyobrazená časť vysokohorského masívu Vysokých Tatier a v jej dolnej časti vpravo je umiestnené označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Pod časťou vysokohorského masívu Vysokých Tatier vpravo sú vyobrazené kvety horcokvetu Clusiovho. Vľavo od horcokvetu Clusiovho je v troch riadkoch umiestnený názov národného parku „TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK“ a pri spodnom okraji mince sú letopočty „1949-1999“ označujúce rok vyhlásenia Tatranského národného parku a rok päťdesiateho výročia jeho vyhlásenia.

Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením kvetu plesnivca alpínskeho.

Vyrobených bolo 12 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 400 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 19.06.2013