LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1990 Karel Čapek

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K32_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#137 N#178
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.12.1989 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Anton Gábrik
reverz: Anton Gábrik
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét K. Čapka, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1990 - - 18,2 32,5 - 67 a)
a) z toho 3,5 tisíc kusov v kvalite proof

K 100. výročiu narodenia spisovateľa Karla Čapka bola v decembri 1989 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 138/1989 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Anton Gábrik.

Na líci stokorunáka je v hornej časti uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je portrét Karla Čapka. Jeho meno „KAREL ČAPEK“ je v opise vľavo, letopočty „1890-1990“ sú v opise vpravo. Autorova značka „AG“ je vpravo dole vedľa portrétu.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 70 tisíc kusov, z toho 3,5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli menej ako 11 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013