LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2013 Jozef Karol Hell

Zberateľská minca, strieborná; 300. výročie narodenia
SK_10E10.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#130 N#SKSb16
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 24.05.2013[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Roman Lugár
reverz: Roman Lugár
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
Nový zámok v B. Štiavnici
reverz: Nominál, čerpací stroj
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2013---28,00R3,10  
2013---30,00R5,75 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 15 000 ks.


Pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella v máji 2013 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Roman Lugár.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazený Nový zámok – charakteristická dominanta Banskej Štiavnice, ktorá bola jedným z pôsobísk Jozefa Karola Hella. Pod ním je prostredie bane s drevenými banskými konštrukciami, s čerpacím potrubím a jaštericami, ku ktorým sa viaže legenda o objave zlata a striebra a začiatku ich ťažby v Banskej Štiavnici. V strede mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet „2013“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri pravom okraji mince. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu mince „RL“) sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazené vahadlo vodnostĺpcového čerpacieho stroja doplnené najstarším erbom Banskej Štiavnice. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. Pri spodnom okraji je v opise zľava doprava nápis „JOZEF KAROL HELL“. Nad ním sú v dvoch riadkoch letopočty „1713“ a „1789“.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „STROJMAJSTER – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený prekríženými baníckymi kladivami.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 02.02.2016; 29.09.2017