LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 10 korún 1993 Petrov v Brne

Obehová minca, pomedená oceľ; desaťkorunák
CR_10K.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#4 N#CZ_7
Zloženie: Plátovaná oceľ, galvanicky pokovaná meďou
Hmotnosť: 7,62 g (±0,25 g)
Priemer: 24,5 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0,05 mm)
Hrana: vrúbkovaná (144 vrúbkov)
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 12.05.1993[1]
do:
Mincovňa: Hamburg, ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Český lev, názov štátu, rok
reverz: Nominál, Petrov v Brne
r. 1995 nový variant, r. 2000 nový vzor
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 0,43 0,51  1,43  1,93 070 001,0 a*
1993  -    -     -    2,53 0    31,4 s 
199336,6860,51165,37231,372R     1,0 b 
1995 1,59 3,03 13,16 21,98 9   152,4 c 
1995 0,45 0,55  1,67  2,30 120 530,5 d*
1997 0,65 0,94  2,76  3,5110    49,7 * 
1999 1,00 1,63  5,48  8,5310    31,5 * 
2000 1,35 2,33  8,25 12,9110    28,0 * 
2001 0,92 1,45  4,70  7,2510    27,5 * 
2002 0,90 1,41  4,45  6,8210    23,6 * 
2004 0,48 0,62  1,85  2,47 4 2 259,7 * 
2005 1,79 3,1310,87  16,7810    17,0 * 
2006 0,62 0,87 2,37   3,5710    33,0 * 
2007 0,74 1,08 3,13   4,7310    23,0 * 
2011 0,54 0,70 1,62   2,3310    22,0 * 
2016 0,41 0,44 0,78   1,16 012 612,2 * 
2017  -    -    -     1,94      11,0 s 

Viac o cenách ...

* - vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.

a - lesklá razba, Hamburg.

b - matná razba, Hamburg

c - autorova značka vpravo od číslice „0“

d - autorova značka presunutá pod číslicu „1“

p - proof, len pre ročníkové sady

s - bk, pre ročníkové sady


Autorom návrhu na obehovú mince je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci desaťkoruny je ako symbol českej štátnosti český lev. V opise je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pri spodnom okraji mince letopočet razby, ktorý je od názvu štátu oddelený bodkami. Nad letopočtom razby je medzi zadnými nohami leva umiestnená značka mincovne, ktorá desaťkoruny razila.

Na rube desaťkoruny je v pravej spodnej časti označenie hodnoty mince číslom „10“. Skratka peňažnej jednotky „Kč“ je vľavo od hodnotového čísla. V pozadí je národná kultúrna pamiatka Petrov sa štylizovanými strechami priľahlých domov a korunami stromov. Pri ľavom okraji mince je v opise názov vyobrazeného mesta „BRNO“. Iniciály autora „LK“ sú medzi pravým okrajom mince a číslicou „0“; u desaťkorunákov vydaných do obehu po 1. novembri 1995 sú pri spodnom okraji mince pod číslicou „1“.

Na hrana mince je vrúbkovanie (144 vrúbkov) do 19.9.1996 zhotovené mechanicky, potom elektroeróziou.

Vyrobených bolo takmer 91 miliónov kusov desaťkorunákov vzoru 1993 s autorovou značkou vpravo od číslice „0“. Od novembra 1995 bol razený variant s premiestnenou autorovou značkou pod číslicu „1“; takýchto mincí bolo do konca roku 2016 vyrobených viac ako 129 miliónov kusov. Od roku 1997 sa razia aj desaťkorunáky v špičkovej kvalite (s lešteným mincovým poľom a matným reliéfom). V r. 2000 boli vydané desaťkorunáky s inou rubovou stranou v bežnej aj v špičkovej kvalite. Desaťkorunáky vzor 1995 boli razené aj po roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 27.11.2013; 04.10.2017