LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 000 Sk 2000 Bimilénium

Pamätná minca, zlatá; Jubilejný rok 2000
SR2_10000K_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#52 N#ZSK_5
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au)
Hmotnosť: 19 g (+0,04 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,75 mm (±0,15 mm)
Hrana: vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 10.12.1999 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Štefan Novotný
Popis averz: Časť krídla Niké, znak a názov štátu, nominál
reverz: Kalich, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2000 - - - 780,- - 3,5p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti roku 2000 - bimilénia bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 329/1999 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 10 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 14.12.1999[3] za cenu 11 tisíc Sk (365,13 €).

Autorom návrhu oboch strán mince je Štefan Novotný.

Na líci desaťtisíckorunáka na pozadí časti krídla bohyne víťazstva Niké, symbolizujúceho vzostup Slovenska k vlastnej štátnosti a vstup do nového tisícročia, sú od spodného okraja smerom k hornému okraju mince vyobrazené postavy významných osobností a symboly cesty Slovenska k samostatnosti s centrálne umiestneným štátnym znakom Slovenskej republiky v hornej časti. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch v pravej hornej polovici mince a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty desaťtisíckorunáka „10000 Sk“. Pri ľavom okraji desaťtisíckorunáka v smere zdola nahor je v opise latinský text „QUID DURAT VINCIT“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu desaťtisíckorunáka sochára Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod skratkou názvu peňažnej jednotky.

Na rube desaťtisíckorunáka v kompozícii štylizovaného kalicha sú vyobrazené historické fragmenty rôznych epoch kresťanskej architektúry s centrálne umiestnenou postavou Krista. V spodnej časti je umiestnená symbolická betlehemská hviezda s latinským nápisom „AD MM“, ktorý označuje letopočet razby. Letopočet „2000“ a text „BIMILÉNIUM“ sú v dvoch riadkoch nad betlehemskou hviezdou.

Hrana desaťtisíckorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 3 500 mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 24.06.2013