LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 1 000 Sk 2003 Vznik SR

Pamätná minca, strieborná; 10. výročie
SR2_1000K_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#63 N#MPSK_38
Zloženie: Ag 99,9%
Hmotnosť: 62,207 g (+1 g)
Priemer: 60 mm (±0,2 mm)
Hrúbka: 4,10 mm (±0,35 mm)
Hrana: prerušovane vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: štvorec so zaoblenými vrcholmi
Platnosť od: 07.12.2002 [1, 2]
do: 16.01.2009 [4]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miloš Vavro
reverz: Miloš Vavro
Popis averz: Znak a názov štátu, ruky, lipová ratolesť, rok
reverz: Mapa SR, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 97,5 - 10 proof
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky bola na základe vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 1 000 Sk. Mincu začala NBS a jej zmluvní partneri predávať 16.05.2003.[4]

Pamätný strieborný tisíckorunák má tvar štvorca so zaoblenými vrcholmi. Strana štvorca je dlhá 43,6 mm; polomer zaoblenia vrcholov 2,0 mm; opísaný priemer 60,0 mm. Hrúbka mince je 4,10 mm. Pri razbe tisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v opísanom priemere 0,2 mm, v dĺžke strany štvorca 0,2 mm a v hrúbke 0,35 mm. Povolená horná odchýlka v hmotnosti mince je 1 g.

Autorom návrhu oboch strán mince je Miloš Vavro.

Na líci tisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, vedľa ktorého je v dvoch pruhoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním letopočet razby „2003“. V hornej a spodnej časti mince je vyobrazená kompozícia objímajúcich rúk, ktorá je v ľavej časti doplnená štylizovanou lipovou ratolesťou.

Na rube tisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený obrys mapy Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty tisíckorunáka „1 000 Sk“, a pod ním v troch pruhoch text „10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Letopočet označujúci rok vzniku Slovenskej republiky „1993“ a letopočet označujúci desiate výročie jej vzniku „2003“ sú v dvoch pruhoch pri ľavom vrchole mince. Pod letopočtami je vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a vpravo sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu akademického sochára Miloša Vavru „MV“ a pri spodnom vrchole je lipový list.

Hrana tisíckorunáka je prerušovane vrúbkované, na každej strane štvorca sa striedajú tri vrúbkované polia s dvomi hladkými poľami. Na zaoblených vrcholoch je hrana hladká.

Pôvodne sa mali na každej strane štvorca striedať štyri vrúbkované polia s tromi hladkými poľami. Pretože vznikli pri razbe pamätných mincí s takouto hranou technické problémy, došlo k úprave riešenia hrany mince.[2] Pravdepodobne tieto technické problémy sú dôvodom pre nezvyčajne dlhú dobu, ktorá uplynula od 7.12.2002, dňa účinnosti vyhlášky o vydaní mince[1], do emisie mince dňa 16.5.2003.[4] Pôvodný termín určený pre začiatok predaja tejto mince bol 19.12.2002.[5]

Takýchto strieborných tisíckorunákov bolo vyrobených v špičkovej kvalite 10 tisíc kusov.

S tématikou 10. výročia vzniku SR bola vydaná aj pamätná bimetalová minca 10000 Sk.
Revidované 4.10.2012; 20.07.2013