LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2008 Matej II.

Pamätná minca, zlatá; 400. výročie korunovácie
SR2_5000K9_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#89 N#ZSK_14
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,02 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.06.2008 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Branislav Ronai, Miroslav Ronai
reverz: Branislav Ronai, Miroslav Ronai
Popis averz: Dóm sv. Martina a Bratislavský hrad
reverz: Kráľ Matej, Michalská brána,
veža františkánskeho kostola
Bratislavské korunovácie
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2008 - - - 422,5 - 4,05p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 58/2008 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 16.9.2008[3] za cenu 8 500 Sk (225,72 €).

Autormi návrhu mince sú Branislav Ronai a Miroslav Ronai.

Na líci päťtisíckorunáka je zobrazená kompozícia interiéru a veže korunovačného Dómu svätého Martina a Bratislavského hradu s časťou jeho opevnenia. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava po oboch stranách kompozície. V spodnej časti päťtisíckorunáka je uprostred štátny znak Slovenskej republiky a po jeho stranách je v rozdelenom riadku letopočet razby „2008“. Štylizované iniciálky mien a priezvisk autorov výtvarného návrhu päťtisíckorunáka sú zobrazené nad opevnením pri okraji päťtisíckorunáka, a to Miroslava Ronaia „MR“ vľavo a Branislava Ronaia „BR“ vpravo.

Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený portrét kráľa Mateja II. so zobrazením korunovačných insígnií v popredí – uhorskou kráľovskou korunou a korunovačným mečom. V pravej časti je zobrazená kompozícia veže Michalskej brány a veže františkánskeho kostola v Bratislave. Pri pravom okraji päťtisíckorunáka sú v opise zľava doprava v troch riadkoch texty „KORUNOVÁCIA MATEJA II.“ a „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1608“. Označenie nominálnej hodnoty „5 000 Sk“ je v dvoch riadkoch pri spodnom okraji päťtisíckorunáka. Pod rukoväťou korunovačného meča je umiestnená značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 4 050 mincí vo vyhotovení proof. Limitovaný náklad je maximálne 4 500 ks.
Revidované 9.11.2012; 24.06.2013