LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 20 h 1951 Snop klasov

Obehová minca, hliníkový dvadsaťhaliernik
CSR2_20h1_1951.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#31 N#37 BJ#32
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,5 g (±4%)
Priemer: 16 mm
Hrúbka: 1,2 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 22.10.1951 [1]
do: 30.05.1953 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Zväzok klasov, kosák, lipová vetva, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1951 0,2 0,33 1,3 - - 46 800
1952 0,2 0,33 1,3 - - 80 340

Hliníkové dvadsaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v r. 1951. Do obehu sa dostali v októbri 1951.

Autorom návrhu oboch strán dvadsaťhaliernika je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z dvadsaťhaliernika razeného v ČSR.

Na lícnej strane mince je štátny znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok razby. Pod rokom razby je malá ozdoba. V opise po obvode mincového poľa je v jednom riadku text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ zakončený už spomenutou malou ozdobou.

Na rubovej strane mince je stuhou zviazaný snop klasov s lipovou ratolesťou, Vľavo od snopu sú číslice „20“ označujúce hodnotu mince. Vpravo je do snopu zaseknutý kosák. Medzi rukoväťou kosáka a obrubou mince je meno autora návrhu mince „O. ŠPANIEL“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo viac ako 127 mil. kusov. V obehu boli menej ako 2 roky. Do r. 1950 sa razili mosadzné dvasaťhalierniky, ktoré zostali v obehu aj po vydaní hliníkových dvadsaťhaliernikov. Ich platnosť sa skončila menovou reformou v r. 1953.
Revidované 4.10.2012