LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1982 Ivan Olbracht

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K13_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#106 N#147
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 26.01.1982 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Josef Malejovský
reverz: Josef Malejovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét I. Olbrachta, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1982 - - 15,6 26,- - 76 + 4 proof

Pri príležitosti 100. výročia narodenia českého spisovateľa Ivana Olbrachta bola koncom januára 1982 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 106/1981 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je národný umelec Josef Malejovský.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky. Nad štátnym znakom a pod ním je v rozdelenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Uprostred po stranách štátneho znaku je umiestnené označenie hodnoty, vľavo číslo „100“, vpravo skratka „Kčs“. Autorova značka „M“ je umiestnená pod štátnym znakom uprostred.

Na rube pamätnej mince je portrét Ivana Olbrachta v klobúku v ľavom trojštvrťovom profile. V opise vľavo hore je jeho meno „IVAN OLBRACHT“, vpravo dole v dvoch riadkoch letopočty „1882 - 1982“.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 18 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013