LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2003 Ľudovít Štúr, bankovka

Pamätná minca, strieborná; 10. výročie zriadenia NBS
images/coins/SR2_500K_b.png
Katal.číslo: KM#71 N#ZSK_9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,67 g)
Priemer: 59,4x31,5 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: obdĺžnik
Platnosť od: 10.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Ľ. Štúr
reverz: Bratislavský hrad, Kostol sv. Mikuláša
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. vydaná do obehu pamätná strieborná minca s motívom bankovky v nominálnej hodnote 500 Sk. Súčasne boli do obehu vydané pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 1000 Sk a 5000 Sk. Pamätné mince boli vydané ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely. Národná banka Slovenska začala súbor mincí predávať 19.12.2003[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Autorom návrhu bankovky je akademický maliar Jozef Bubák.

Autorom reliéfneho prepisu lícnej strany bankovky je Štefan Novotný.

Na líci päťstokorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený portrét Ľudovíta Štúra. V spodnej časti vľavo od portrétu Ľudovíta Štúra je meno a priezvisko zobrazenej osobnosti „ĽUDOVÍT ŠTÚR“. Vľavo hore od portrétu Ľudovíta Štúra je veľké číslo „500“ označujúce nominálnu hodnotu päťstokorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „PÄŤSTO SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „500“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Ľudovíta Štúra je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „500“. Pri spodnom okraji mince je vyobrazená štylizovaná hlava orla. Pri ľavom okraji päťstokorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

Autorkou reliéfneho prepisu rubovej strany bankovky je Mária Poldaufová.

Na rube päťstokorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je v  ľavej časti mince vyobrazený Bratislavský hrad s barokovým Kostolom svätého Mikuláša a v pravej časti mince časť veže gotického kostola klarisiek. V strede sa prelína stredoveké zobrazenie Bratislavy z 15. storočia z drevorytu CHRONICA PICTA s Bratislavským hradom, tromi kostolmi, opevnením a štylizovaným zobrazením rieky Dunaj s vyobrazením súčasnej Bratislavy. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „500“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „500“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

Hrany päťstokorunáka sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof, len pre sady mincí.
Revidované 4.10.2012; 25.06.2013