LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2003 Imrich Karvaš

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
SR2_200K28_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#65 N#MPSK_39
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „NÁRODOHOSPODÁR – HUMANISTA – EURÓPAN“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 20.2.2003 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Budova NBS, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: I. Karvaš
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - 26,- 45,5 - 9,8 + 3p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 900 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia narodenia národohospodára, guvernéra Slovenskej národnej banky a humanistu Imricha Karvaša bola vo februári 2003 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 35/2003 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Miroslav Ronai.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená historická budova ústredia Národnej banky Slovenska (ďalej len „budova“), do ktorej je v pravej hornej časti zakomponovaný štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je vpravo od budovy umiestnené tak, že číslo „200“ je v troch prelínajúcich sa riadkoch a skratka peňažnej jednotky Slovenskej republiky „Sk“ je vľavo od spodnej číslice „0“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pod budovou a pod ním je letopočet razby „2003“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený dvojtretinový portrét Imricha Karvaša. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch umiestnené meno a priezvisko „IMRICH KARVAŠ“ a pod nimi sú v dvoch riadkoch letopočty „1903“ a „1981“ označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ sú pri spodnom okraji mince.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „NÁRODOHOSPODÁR – HUMANISTA – EURÓPAN“.

Vyrobených bolo 9 800 mincí v bežnej kvalite a 3 tisíc kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 900 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.20122; 18.06.2013