LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2000 Juraj Fándly

Pamätná minca, strieborná; 250. výročie narodenia
SR2_200K24_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#55 N#MPSK_32
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,65 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „NIE SILOU ANI MOCOU, ALE MOJÍM DUCHOM“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.08.2000 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Michal Gavula
reverz: Michal Gavula
Popis averz: Ornamentálna výzdoba, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: J. Fándly
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2000 - - 19,5 45,5 - 10,6 + 1,6p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 250. výročia narodenia spisovateľa, priekopníka osvetovej práce na Slovensku a reprezentanta osvieteneckých ideí Juraja Fándlyho bola v auguste 2000 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 279/2000 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Michal Gavula.

Na líci dvestokorunáka v spodnej časti mince uprostred ornamentálnej výzdoby s motívom rastlín a dvoch včiel je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad ornamentálnou výzdobou je do kontúry vrcholcov pohoria zakomponovaná otvorená kniha s holubicou uprostred, z ktorej vychádzajú symbolické lúče. Nad ňou je v opise názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a nad ním je ornament. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vľavo od ornamentu a letopočet razby „2000“ vpravo od ornamentu. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Michala Gavulu „MG“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod letopočtom razby.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét píšuceho Juraja Fándlyho so symbolickými lúčmi v pozadí. Meno a priezvisko „JURAJ FÁNDLY“ s ornamentálnou výzdobou písmena „R“ sú v dvoch riadkoch v opise vpravo od portrétu a letopočty jeho narodenia a úmrtia „1750 - 1811“ sú vľavo od portrétu.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „NIE SILOU ANI MOCOU, ALE MOJÍM DUCHOM“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený ornamentom.

Vyrobených bolo 10 600 mincí v bežnej kvalite a 1 600 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 17.06.2013