LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 h 1993 Drevená zvonica

Obehová minca, hliníkový desaťhaliernik
SR2_10h_2001.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#17 N#SK_1
Zloženie: Al 98% Mg 2%
Hmotnosť: 0,72 g (±0.05 g)
Priemer: 17 mm (±0.1mm)
Hrúbka: 1,4 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 29.10.1993 [1]
do: 31.12.2003 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Názov a znak štátu, rok razby.
reverz: Drevená zvonica, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 0,46 - - 80 320 + 28,8s 
1994 - - 0,46 - - 65 000 + 19,9s 
1995 - - - - - 12s   
1996 - - 0,46 - - 31 540 + 15s   
1997 - - 0,46 - - 10 000 + 12s   
1998 - - 0,46 - - 30 260 + 12s   
1999 - - 0,46 - - 31 420 + 11,5s 
2000 - - 0,46 - - 30 060 + 18,4sp
2001 - - 0,46 3,25 - 20 330 + 12,5s 
2002 - - 0,46 1,95 - 37 640 + 16,1s 
2003 - - 3,25 - - 17s   
s - len v sade
p - z toho 2900 kusov v špičkovej kvalite (proof) v roku 2000

Koncom októbra 1993 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 223/1993 Z. z. vydaná do obehu hliníková minca 10 halierov vzor 1993.

Autorom návrhu na obehovú mincu je Drahomír Zobek.

Na lícnej strane mince je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je rok razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.

Na rube mince je v ľavej polovici mincového poľa osemhranná drevená zvonica so šindľovou strechou zo začiatku 19. storočia. Zvonica bola postavená neznámymi ľudovými staviteľmi. Pochádza z územia Zemplína a v súčasnosti je umiestnená v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Vpravo od zvonice je nominálna hodnota mince označená veľkými číslicami „10“, pod ktorými je písmeno „h“. Pri pravom spodnom okraji zvonice je autorova značka „Z“.

Hrana hliníkového desaťhaliernika je hladká.

Bolo vyrazených viac ako 336.5 mil kusov hliníkových desaťhaliernikov v bežnej kvalite a takmer 30 tisíc kusov v špičkovej kvalite (proof). Zákonným platidlom boli viac ako desať rokov.

V roku 2004 bola vydaná strieborná replika tejto mince.
Revidované 8.11.2012; 10.06.2013