LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2002 Vlkolínec

Pamätná minca, zlatá; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_5000K5_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#61 N#ZSK_7
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,02 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,45 mm (±0,15 mm)
Hrana: vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.11.2001 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Rumpálová studňa, znak a názov štátu, nominál
reverz: Okno, plot, džbány, koleso, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002 - - - 422,5 - 7,2p   
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 454/2001 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 12.12.2001[3] za cenu 6 tisíc Sk (199,16 €).

Autorkou návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na líci päťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená drevená rumpálová studňa s dreveným plotom po jej stranách. Vľavo nad vyobrazením dreveného plotu je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“ je pod vyobrazením studne. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince.

Na rube päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je vyobrazené drevené okno, po ktorého stranách je zľava doprava ornamentálny nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO VLKOLÍNEC“. V spodnej časti mincového poľa je vyobrazený detail priedomia s dreveným plotom, hlinenými džbánmi a kolesom. Pri ľavom okraji mince pri plote sú umiestnené štylizované iniciálky autorky návrhu päťtisíckorunáka Márie Poldaufovej, značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a pod ním letopočet razby „2002“.

Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 7 200 mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 24.06.2013