LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1988 Martin Benka

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K29_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#132 N#174
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.06.1988 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Žena v kroji
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1988 5,- 5,5 7,- 10,- - 55 
1988 - - 25,- - 5p
p - proof

K 100. výročiu narodenia maliara Martina Benku bola začiatkom júna 1988 vyhláškou Federálneho ministestva financií č. 59/1988 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Ján Kulich.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dole štylizovaná vetvička s vtákom. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je v riadku pod štátnym znakom.

Na rube striebornej pamätnej mince je pred vrcholmi horských štítov zobrazená žena v slovenskom kroji vypúšťajúca holubicu mieru a pošliapavajúca zbrane. Vľavo v opise je meno „MARTIN BENKA“, v opise vpravo sú letopočty „1888-1988“. Autorova značka „J.K.“ je umiestnená vpravo dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 12 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013; 12.2.2015