LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2010 - striebro - Drevené chrámy

Svetové kultúrne dedičstvo
SK 10E1.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#110
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.03.2010 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
Chrám sv. Mikuláša v Bodružali
reverz: Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove
Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2010 11,28 12,66 15,50 20,76 10 9,9    
2010 - - - 28,90 10 17,325 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 30 000 ks.


Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva boli v marci 2010 vydané do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom návrhu oboch strán mince je Mgr. art. Patrik Kovačovský.

Na líci mince sú zobrazené tri drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: v ľavej časti mincového poľa je zobrazený Chrám sv. Mikuláša v Bodružali, vpravo od neho Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne a nad ním kostol v Hronseku. Vpravo od drevených chrámov je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch umiestnené označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. Názov štátu „SLOVENSKO“ so štylizovaným písmenom „S“ symbolizujúcim motív cesty spájajúcej jednotlivé drevené chrámy je umiestnený v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet „2010“. Vľavo od štylizovaného písmena „S“ je umiestnená značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená vľavo od letopočtu a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ sú umiestnené vpravo od neho.

Na rube mince sú zobrazené dva drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: v pravej časti mincového poľa je zobrazený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove a vľavo od neho Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. Pod ním je v troch riadkoch umiestnený nápis „SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO“ so štylizovaným písmenom „S“ symbolizujúcim motív cesty spájajúcej jednotlivé drevené chrámy. Súčasťou motívu je značka kostola umiestnená nad štylizovaným písmenom „S“. V spodnej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch umiestnený nápis „DREVENÉ CHRÁMY“.

Na hrane mince sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 21.11.2013; 27.01.2016