LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2006 Karol Kuzmány

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SR2_200K36_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#87 N#MPSK_49
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,45 mm (±0,15 mm)
Hrana: razbou do hĺbky „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI ...“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.08.2006 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: K. Kuzmány
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2006 - - 39,- - - 4,9 + 12,450p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 200. výročia narodenia prvého podpredsedu Matice slovenskej, básnika, prozaika a cirkevného hodnostára Karola Kuzmányho bola v auguste 2006 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 448/2006 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorkou návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na líci dvestokorunáka v štvorcovom obrazci (ďalej len „štvorec“) je v hornej časti v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vľavo pod názvom štátu je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo vedľa neho letopočet razby „2006“. V strede štvorca je nominálna hodnota dvestokorunáka „200 Sk“ a v jeho spodnej časti je štylizovaná otvorená kniha s lipovým listom uprostred. Pod štvorcom vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami; uprospred je značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura a vpravo sú iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“.

Na rube dvestokorunáka v štvorci je vyobrazený portrét Karola Kuzmányho. Pod portrétom je jeho meno „KAROL“, letopočty jeho narodenia a úmrtia „1806 1866“ a jeho priezvisko „KUZMÁNY“. Nad štvorcom je faksimile podpisu „K. Kuzmány“ a rovnakým písmom uvedený názov jeho cirkevnej funkcie „Superintendent“.

Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený začiatok textu hymnickej piesne „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI ...“.

Vyrobených bolo 4 900 mincí v bežnej kvalite a 12 450 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 19.06.2013