LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 100 Sk 2003 Madona, bankovka

Pamätná minca, strieborná; 10. výročie zriadenia NBS
images/coins/SR2_100K_b.png
Katal.číslo: KM#69 N#ZSK_9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 28,87 g (+0,58 g)
Priemer: 55,0x29,3 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: obdĺžnik
Platnosť od: 10.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Madona
reverz: Radnica, Kostol sv. Jakuba
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. vydaná do obehu pamätná strieborná minca s motívom bankovky v nominálnej hodnote 100 Sk. Súčasne boli do obehu vydané pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1000 Sk a 5000 Sk. Pamätné mince boli vydané ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely. Národná banka Slovenska začala súbor mincí predávať 19.12.2003[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Autorom návrhu stokorunovej bankovky je akademický maliar Jozef Bubák.

Autorom reliéfneho prepisu lícnej strany bankovky je Štefan Novotný.

Na líci stokorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený stranovo obrátený portrét Madony podľa neskorogotickej plastiky zo skupiny Narodenia v Kostole svätého Jakuba v Levoči, od rezbára Majstra Pavla z Levoče (ďalej len „portrét Madony“). V spodnej časti vľavo od portrétu Madony je v dvoch riadkoch názov „MADONA MAJSTRA PAVLA“. Vľavo hore od portrétu Madony je veľké číslo „100“ označujúce nominálnu hodnotu stokorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „STO SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „100“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Madony je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „100“. Pri ľavom okraji stokorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

Autorkou reliéfneho prepisu rubovej strany bankovky je Mária Poldaufová.

Na rube stokorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazená historická radnica s rímskokatolíckym farským Kostolom svätého Jakuba v Levoči so zakomponovaným vyobrazením gotického svorníka zo 14. storočia zo sakristie starého minoritského kostola v Levoči. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „100“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „100“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa. Vľavo od nich je v smere zhora nadol text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

Hrany stokorunáka sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof, len pre sady mincí.
Revidované 4.10.2012; 25.06.2013