LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 1994 Konská železnica v Brne

Pamätná minca, strieborná; 125. výročie uvedenia do prevádzky
CR_200K3_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#13 N#MPCZ4
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,05 mm (±0,1 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná,
proof - hladká
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 03.08.1994[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Názov a znak štátu, 200 Kč, 1994
reverz: Dve konské hlavy, letný železničný voz
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1994--- 20,001025,0  
1994---310,00 R 2,0 p
p - proof

Pri príležitosti 125. výročia začatia prevádzky prvej konskej mestskej železnice v Brne bola v auguste 1994 vyhláškou Českej národnej banky č. 147/1994 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci dvestokorunáka je štylizovaný veľký štátny znak Českej republiky, umiestnený bližšie k hornému okraju mince. V neuzatvorenom opise pri okraji mince je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ a pod ním je umiestnený letopočet razby mince „1994“. V rovnakom riadku je vľavo od letopočtu umiestnená značka mincovne v Kremnici, ktorá dvestokorunák razila.

Na rube pamätnej mince sú pri ľavom hornom okraji umiestnené dve štylizované konské hlavy, pod nimi bližšie k pravému okraju mince je zobrazenie prvého letného vozidla konskej mestskej železnice v Brne z r 1869. Na koľajnici pod vozidlom sú vľavo od kolesa vozidla umiestnené letopočty vzťahujúce sa k výročiu začatia prevádzky železnice „1869-1994“. Pri spodnom a ľavom okraji mince je v neuzavretom opise text „KONĚSPŘEŽNÁ TRAMVAJ“, ktorý čiastočne prekrýva jednu zo štylizovaných konských hláv. Vpravo od štylizovaných konských hláv je pri pravom hornom okraji mince takisto v neuzavretom opise názov mesta „BRNO“. Iniciála autora „H“ je umiestnená pri hornom okraji mince vľavo od názvu mesta.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu.

Vyrobených bolo 25 000 kusov v bežnej kvalite a 2 000 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 5 499 kusov v bežnej kvalite a 43 kusov v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 28.11.2013; 15.10.2016; 04.02.2020