LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2009 Aurel Stodola

Zberateľská minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SK_10E.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#108 N#SKSb1
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 27.04.2009[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Znak a názov štátu
reverz: Portrét A. Stodolu
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2009---25,001010,1  
2009---30,001013,3 p

p - proof

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 30 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia narodenia univerzitného profesora, konštruktéra a vynálezcu Aurela Stodolu boli v apríli 2009 vydané do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom návrhu oboch strán mince je Miroslav Ronai.

Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazený dobový turbogenerátor, nad ktorým je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKO“ je umiestnený v ľavej spodnej časti mincového poľa šikmo zhora nadol. Pod ním je šikmo zhora nadol letopočet „2009“. Označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ je umiestnené pod turbogenerátorom tak, že číslovka „10“ je vodorovne a vpravo od nej je slovo „EURO“ šikmo zdola nahor. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená vľavo od turbogenerátora.

Na rube mince je v strede mincového poľa zobrazený portrét Aurela Stodolu. Vpravo od portrétu je zobrazené dobové odpichovadlo s roztvorenými ramenami používané pri rysovaní technických výkresov. Rovnobežne s ramenami odpichovadla je zľava doprava meno a priezvisko „AUREL STODOLA“. V ľavej spodnej časti sú v dvoch riadkoch šikmo zhora nadol letopočty označujúce rok jeho narodenia a úmrtia „1859“, „1942“. Pri spodnom okraji mince sú umiestnené šikmo zhora nadol štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Miroslava Ronaia „MR“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „– KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA – PEDAGÓG“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 21.11.2013; 27.01.2016; 29.09.2017