LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2007 Stará pevnosť v Komárne

Pamätná minca, strieborná; 450. výročie ukončenia výstavby
SR2_500K9_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#86 N#MPSK_51
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfne nápisy „NEC ARTE NEC MARTE“ a „COMORRA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.05.2007 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Stará pevnosť v Komárne
reverz: Stará pevnosť podľa dobovej rytiny
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2007 - - - 84,5 - 4,6 + 2,6p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne (ďalej len „pevnosť“) bola začiatkom mája 2007 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 183/2007 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk.

Autorom návrhu lícnej strany mince je Karol Ličko.

Na líci päťstokorunáka v hornej časti mincového poľa je vyobrazená pevnosť a pred ňou dve uhorské bojové lode zo 16. storočia. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji päťstokorunáka. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pri jeho pravom spodnom okraji a vedľa neho vpravo je v opise zľava doprava letopočet razby „2007“. Nad pevnosťou je označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany päťstokorunáka Karola Lička „KL“ sú umiestnené vpravo pod bojovou loďou vyobrazenou v popredí.

Autorkou návrhu rubovej strany mince je Mária Poldaufová.

Na rube päťstokorunáka v hornej časti mincového poľa je vyobrazená pevnosť podľa dobovej rytiny zo 16. storočia a letopočet ukončenia jej výstavby „1557“. V spodnej časti mincového poľa je vyobrazený fragment scény z protitureckých bojov v kompozícii s bojovými vlajkami a kopijami po stranách. Pri hornom okraji päťstokorunáka je v opise zľava doprava text „PEVNOSŤ KOMÁRNO“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu rubovej strany päťstokorunáka Márie Poldaufovej „MP“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pod ľavým spodným okrajom pevnosti.

Na hrane päťstokorunáka sú reliéfne nápisy v latinskom jazyku „NEC ARTE NEC MARTE“ a „COMORRA“. Nápisy sú oddelené štylizovanými značkami prekrížených mečov.

Vyrobených bolo 4 600 mincí v bežnej kvalite a 2 600 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 20.06.2013