LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 10 Kčs 1990 T. G. Masaryk

Obehová minca, bronzový desaťkorunák
CSFR_10K_1990_2.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#139.1,2 N#83
Zloženie: Cu 92% Al 6% Ni 2%
Hmotnosť: 8 g (±2%)
Priemer: 24,5 mm
Hrúbka: 2,5 mm
Hrana: hladká/vrúbkovaná
Platnosť od: 23.10.1990 [1]
do: 15.06.1993 v SR [3]
31.07.1993 v ČR [4]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Znak, ČSFR, 10 Kčs, rok
reverz: Profil T. G. Masaryka
Prvá obehohová minca so znakom ČSFR
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1990a 2.8 24,0 72.0 10 000 f)
1990b 3.6 28,0 60.0 ?   
1990c 2.8 20,0 48.0 ?   
1990d 0.4 1,6 10.0 ?   
1990e 2.0 4,0 14.0 ?   
1993  0.4 1,9 7,8 - - 2 500   
a .. d - rôzny tvar autorovej značky „MR“ na rube
e - namiesto iniciálok autora je meno „RONAI“
f - započítané všetky varianty a až e.

Koncom októbra 1990 boli vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 410/1990 Zb. vydané do obehu bronzové mince 10 Kčs s portrétom T. G. Masaryka.

Autorkou návrhu lícnej strany mince je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Je na nej vpravo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nad ním skratka názvu štátu „ČSFR“. Od štátneho znaku vľavo je označenie hodnoty číslom „10“. Pod označením hodnoty a štátnym znakom je v jednom riadku skratka „Kčs“ a letopočet „1990“. Autorkina značka „JTS“ je umiestnená pod letopočtom.

Autorom návrhu rubovej strany je Miroslav Ronai. Je na nej portrét Tomáša Garrigua Masaryka. Jeho meno „T. G. Masaryk“ je v opise vpravo, letopočty „1850-1937“ v opise vľavo. Autorova značka „MR“ je pod portrétom.

Na hrane mince sa striedajú hladké a vrúbkované polia.

Bola to prvá obehová minca s novým federálnym znakom; pred ňou bola vydaná s týmto znakom len pamätná minca 50 Kčs - Anežka Česká.

V roku 1992 bola vyrazená rovnaká desaťkorunová minca s portrétom T. G. Masaryka, ale s rokom razby 1993. Podľa vyhlášky ŠBČS č. 463/1992 Zb. bola zákonným platidlom od 15.10.1992. Tak sa legálne dostali do obehu mince s rokom 1993, kedy ČSFR už neexistovala.

Vyrobených bolo viac ako 12 miliónov desaťkorunákov s portrétom T. G. Masaryka. Zákonnými peniazmi boli menej ako 3 roky. Z obehu boli stiahnuté v roku 1993 naraz s 10 Kčs vzor 1991 a 1992.
Revidované 4.10.2012; 04.06.2013