LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1987 Banská Štiavnica

Pamätná minca, strieborná; 225. výročie Baníckej akadémie
CSSR_100K28_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#128 N#170
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.07.1987 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Banský stroj, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1987 - - 15,6 29,25 - 55 + 5 proof

K 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici bola začiatkom júla 1987 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 35/1987 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Drahomír Zobek.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je vyobrazený dobový parný čerpací banský Hellov stroj, predchodca Wattovho parného stroja. Pri okraji je neuzavrený opis „BANÍCKA AKADÉMIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI“. Vpravo uprostred sú v dvoch riadkoch letopočty „1762“ a „1987“, pod nimi je znak mesta Banská Štiavnica. Autorova značka „DZ“ je umiestnená vľavo uprostred.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 13 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013