LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1968 Vznik ČSR

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie
CSSR_50K_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#65 N#115 BJ#82
Zloženie: Au 90% Ag 10%
Hmotnosť: 20 g (±1%)
Priemer: 37 mm
Hrúbka: ?
Hrana: ornament
Platnosť od: 25.10.1968 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Imrich Svitana, Ján Zoričák
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, rok, nominál
reverz: Dievčenský profil, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1968 - 23,4 41,6 97,5 - 58 b)

K 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky bola v októbri 1968 vyhláškou ministra financií č. 138/1968 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autormi návrhu lícnej strany pamätnej striebornej mince sú Imrich Svitana a Ján Zoričák. V hornej polovici je štátny znak Československej socialistickej republiky, vedľa neho vľavo je letopočet „1948“ a vpravo letopočet „1968“. V dolnej polovici je v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“. Mená autorov návrhu mince „SVITANA ZORIČÁK“ sú umiestnené v riadku pod skratkou meny „Kčs“.

Autorom návrhu rubovej strany pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba. Na rube mince je ľavý profil dievčenskej hlavy symbolizujúci Republiku, slávnostne ovenčený vetvičkami lipy a kvetmi. Pri okraji sú v neuzavretom kruhu letopočty „1918“ a „1968“. Meno autora „HARCUBA“ je umiestnené dole.

Hrana mince je hladká s opakujúcim sa ornamentom vlnovka - krížik, ktorý je vyhotovený vlisom. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 2 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 32 rokov až do roku 2000, v ktorom bola v SR [2] aj v ČR [3] zrušená platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných po menovej reforme v r. 1953 v ČSR, ČSSR a ČSFR.
Revidované 04.10.2012; 18.05.2013