LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SR2_200K14_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#37 N#MPSK_17
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: do hĺbky „SPISOVATEĽ – KRITIK – NOVINÁR – POLITIK“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 11.1.1997 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Tomaška
reverz: Miroslav Tomaška
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: S. H. Vajanský
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1997 - - 19,5 45,5 - 17,4 + 1,8p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 4 600 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa, kritika, novinára, politika Svetozára Hurbana Vajanského bola v januári 1997 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 5/1997 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Miroslav Tomaška.

Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“). Číslica „200“ označujúca nominálnu hodnotu dvestokorunáka je nad štátnym znakom. Názov peňažnej jednotky Slovenskej republiky „SLOVENSKÝCH KORÚN“ je okolo štátneho znaku v opise sprava doľava. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise od spodného okraja mince zľava doprava. Medzi začiatkom a koncom názvu štátu pri spodnom okraji mince je v opise umiestnený letopočet razby „1997“.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený trojštvrťový portrét Svetozára Hurbana Vajanského. Pri pravom okraji mince v dvoch opisoch zľava doprava je umiestnené meno, priezvisko a prijaté priezvisko „SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ“ a letopočty „1847–1916“ označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Miroslava Tomašku „MT“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri spodnom okraji mince.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „– SPISOVATEĽ – KRITIK – NOVINÁR – POLITIK“.

Vyrobených bolo 17 400 mincí v bežnej kvalite a 1 800 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 4 600 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013