LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1988 Praga 88

Pamätná minca, strieborná; výstava poštových známok
CSSR_100K30_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM 130; Novotný 173
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.05.1988 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Známkový štvorblok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1988 - - 18,2 32,5 - 66 + 5 proof

Pri príležitosti Svetovej výstavy poštových známok PRAGA 1988 bola začiatkom mája 1988 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 55/1988 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v jednom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“ a v druhom letopočet „1988“.

Na rube pamätnej mince je vyobrazený kosoštvorec v podobe štylizovaného známkového štvorbloku s náznakom vrúbkovania, rozdelený na štyri ďalšie vrúbkované kosoštvorce. V hornom kosoštvorci je katedrála sv. Víta, v pravom palác „U Hybernů“ a v ľavom časť priečelia Zjazdového paláca v Parku kultúry a oddychu Júliusa Fučíka. V kosoštvorci dole je emblém Svetovej výstavy poštových známok s označením „PRAGA '88“. Po stranách štvorbloku je rozdelený nápis „SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK“ a štyri lipové lístky. Autorova značka „VO“ je uprostred dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 71 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 12 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013