LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2008 Nízke Tatry

Pamätná minca, strieborná; ochrana prírody a krajiny
SR2_500K10_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#106 N#PMSK_53
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.05.2008 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Najvyšší vrch Nízkych Tatier Ďumbier
reverz: Medveď hnedý
Ochrana prírody a krajiny
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2008 - - ? ? - 4,3 + 4,8p
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny bola začiatkom mája 2008 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 9/2008 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny –Národný park Nízke Tatry.

Autorom návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na líci päťstokorunáka je v hornej polovici mincového poľa vyobrazený najvyšší vrch Nízkych Tatier umbier a vpravo pod ním sú vyobrazené kvety soldanelky karpatskej. Vľavo od kvetov soldanelky karpatskej je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Letopočet razby „2008“ je pri spodnom okraji päťstokorunáka pod kvetmi soldanelky karpatskej.

Na rube päťstokorunáka je vyobrazený medveď hnedý uprostred porastu kosodreviny. Vľavo od vyobrazenia medveďa hnedého je v štyroch riadkoch názov národného parku „NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY“, pod ktorým sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu päťstokorunáka sochára Karola Lička a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami. Vpravo od vyobrazenia medveďa hnedého je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“.

Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.

Vyrobených bolo 4 300 mincí v bežnej kvalite a 4 800 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 20.06.2013